Σημαντική μεταρρύθμιση σε σχέση με την αδειοδότηση ακινήτων – Important amendment in relation to the licensing of new properties

Σε σημαντικές τροποποιήσεις για τη διαδικασία αδειοδότησης ακινήτων πρόκειται να προβεί εντός του 2024 η Κυπριακή Κυβέρνηση μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών. Κορυφαίο όλων των μέτρων που αποφασίστηκαν θεωρείται η κατάργηση της πολεοδομικής και οικοδομικής άδειας για...