Αναστολή καταβολής Φ.Π.Α.

Με βάση τον περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποιητικό) Νόμο του 2020 (N.24(I)/2020), ο οποίος εκδόθηκε στις 27/03/2020 στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας και στη βάση του Άρθρου 52 του συντάγματος, δίδεται και/ή παρέχεται στα εγγεγραμμένα στο Μητρώο...

ANNUAL RETURN (HE32) AFTER 18.12.2019

With the new legislative changes coming into force on 18.12.2019, the Registrar of Companies aim is more strict control over the late submission of the company’s annual report (HE32).  The submitting of the annual return requires the audited financial statements for...