Σε σημαντικές τροποποιήσεις για τη διαδικασία αδειοδότησης ακινήτων πρόκειται να προβεί εντός του 2024 η Κυπριακή Κυβέρνηση μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών. Κορυφαίο όλων των μέτρων που αποφασίστηκαν θεωρείται η κατάργηση της πολεοδομικής και οικοδομικής άδειας για μικρές αναπτύξεις και συγκεκριμένα για οικίες και πολυκατοικίες μέχρι 12 διαμερίσματα.

Η εν λόγω τροποποίηση σκοπεί στην άμβλυνση του υφιστάμενου προβλήματος των καθυστερήσεων στην έκδοση των απαιτούμενων αδειών και συνακόλουθα στην πραγματοποίηση των έργων ανάπτυξης και ανοικοδόμησης. Παράλληλα, θα εναρμονιστεί η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων από τις κατά τόπους αρμόδιες πολεοδομικές και οικοδομικές Αρχές με σκοπό την εξοικονόμηση χρόνου και αυθαιρεσίας.
Μείνετε σε επαφή μαζί μας για να ενημερώνεστε για τις νομικές εξελίξεις που σας επηρεάζουν!

Cyprus’s Ministry of Interior is undertaking significant amendments to the property licensing process in 2024. Among the measures decided, the abolition of the planning and building permit for small developments and specifically for houses and apartment buildings up to 12 apartments, is considered to be the most important.

This amendment aims to alleviate the existing problem of delays in issuing the necessary permits and consequently to carrying out development and reconstruction works. At the same time, the procedure for examination of applications by the local competent urban planning and building authorities will be harmonized for time saving purposes.

Keep in touch with us to stay informed about legal developments that affect you!